Wymiar kary / zagrożenie ustawowe / surowość kary

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary / zagrożenie ustawowe / surowość kary
Wyrok:
Wyrok S.A. w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2005r., sygn. AKa 167/05
Treść:
Miarą surowości kary nie jest jej ilościowy wymiar, ale stopień wykorzystania sankcji karnej przewidzianej dla danego przestępstwa. Taka sama kara za przestępstwo zagrożone niską sankcją będzie surowa w porównaniu z takim samym ilościowo wymiarem kary za przestępstwo zagrożone sankcją z wysokimi granicami.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2006

Zobacz również: