Fałszerstwo dokumentu / umowa cywilnoprawna /poświadczenie nieprawdy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu / umowa cywilnoprawna /poświadczenie nieprawdy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 października 2005r, sygn. II KK 126/05
Treść:
Nie stanowią poświadczenia nieprawdy w znaczeniu określonym w art. 271 § 1 k.k. m.in. niezgodne z prawdą oświadczenia zawarte w treści umowy cywilnoprawnej. Podpisanie umowy, której treść odbiega od rzeczywistej treści stosunku prawnego łączącego strony, nie stanowi przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2006

Zobacz również: