Sprowadzenie niebezpieczeństwa / zanieczyszczenie wody/ zagrożenie epidemiologiczne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Sprowadzenie niebezpieczeństwa / zanieczyszczenie wody/ zagrożenie epidemiologiczne
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 8 maja 2003 r., sygn. II AKa 91/02
Treść:
Wprowadzenie do powszechnego użytku wody zanieczyszczonej groźnymi dla ludzi bakteriami powoduje zagrożenie epidemiologiczne, niebezpieczne dla zdrowia wielu osób korzystających z wodociągu, przewidziane w art. 165 § 1 pkt 1 i 2 k.k. Nie usprawiedliwia sprawcy dążenie do uniknięcia jeszcze gorszych skutków (rzekome mniejsze zło), gdy wyspecjalizowany organ państwowy (Sanepid) nakazał zamknąć dopływ skażonej wody, sprawca ignorował tę decyzję, jak i grzywny wymierzane mu, by wymusić wykonanie decyzji.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: