Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ sprowadzenie pożaru domu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ sprowadzenie pożaru domu
Wyrok:
Wyrok SA Katowice z dnia 30 października 2003 r., sygn. II AKa 350/03
Treść:
Oskarżony działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego podpalił drzwi jego mieszkania, uprzednio je tarasując, czym sprowadził pożar domu, w którym usytuowane jest mieszkanie pokrzywdzonego. Takie ustalenia co do przebiegu zdarzenia dawały podstawę do przyjęcia, że zarzucane odrębnie oskarżonemu czyny stanowią jedno przestępstwo wyczerpujące znamiona art. 163 § 1 pkt 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. oraz art. 157 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: