Kradzież z włamaniem/ fizyczne przełamanie zabezpieczenia/ sygnalizowana wola dysponenta mienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież z włamaniem/ fizyczne przełamanie zabezpieczenia/ sygnalizowana wola dysponenta mienia
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 8 października 2002r., sygn. VIII Ka 505/02
Treść:
Istota włamania sprowadza się nie tyle do fizycznego uszkodzenia lub zniszczenia bariery chroniącej dostęp do rzeczy, lecz polega na zachowaniu którego podstawową cechą jest nieposzanowanie woli dysponenta rzeczy zabezpieczenia jej przed innymi osobami. Przy czym istotą zabezpieczenia nie jest uczynienie całkowicie niemożliwym dostępu osobom nieuprawnionym do zabezpieczenia przedmiotu w taki , iż dostęp ten jest możliwy jedynie dzięki zastosowaniu siły fizycznej lub specjalnych środków technicznych , lecz stworzenie zewnętrznej bariery jednoznacznie sygnalizującej, że celem jej zainstalowania było wykluczenie dostępu do tych przedmiotów przez osoby nieuprawnione.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 21

Zobacz również: