Zabójstwo/ broń palna/ dwukrotny strzał w głowę/ zamiar pozbawienia życia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ broń palna/ dwukrotny strzał w głowę/ zamiar pozbawienia życia
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 29 października 2003r. sygn. II AKa 175/03
Treść:
Broń palna jest w powszechnym potocznym pojmowaniu narzędziem śmiercionośnym, przeznaczonym ze swej istoty do pozbawienia życia. Nawet dzieci tak to pojmują, przeto i oskarżony bez wątpienia był tego świadomy. Skoro strzelił dwukrotnie w okolicę głowy pokrzywdzonego, uprzednio kierując broń w tę okolicę ciała, dowodzi to wystarczająco zamiaru pozbawienia życia bez potrzeby wdawania się w bardziej szczegółowe rozważania , zwłaszcza gdy nie ustalono niczego świadczącego o odmiennym przebiegu procesu motywacyjnego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 17

Zobacz również: