Rozbój kwalifikowany / niebezpieczny przedmiot / pałka teleskopowa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój kwalifikowany / niebezpieczny przedmiot / pałka teleskopowa
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006r., sygn. II Akz 185/06
Treść:
Choć przeznaczona do zadawania razów, pałka teleskopowa nie jest przedmiotem niebezpiecznym w rozumieniu art. 280 § 2 k.k., bo zwyczajnie używana nie stwarza zagrożenia dla życia ludzkiego, jakie powstaje z użycia noża lub broni palnej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2006, poz. 22

Zobacz również: