Dziennikarz / materiały prasowe / obowiązek staranności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Dziennikarz / materiały prasowe / obowiązek staranności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 2005-10-13 października 2005r., sygn. II KK 75/05
Treść:
Wymóg szczególnej staranności należy rozumieć jako zalecenie kierunkowe wskazujące na zasady oceniania staranności dziennikarza m.in. przez sądy. Wymóg ten zakłada każdorazową potrzebę konstruowania modelu działania o szczególnie surowych wymagających kryteriach stanowiących wzorzec, w którym porównywać należy kwestionowanie zachowania dziennikarza
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2006

Zobacz również: