Fałszerstwo dokumentu/ poświadczenie nieprawdy/ odpowiedzialność pracodawcy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ poświadczenie nieprawdy/ odpowiedzialność pracodawcy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 30 czerwca 2004r., sygn. I KZP 12/04
Treść:
Osobą uprawnioną do wystawienia „zaświadczenia o zatrudnieniu" jest tylko pracodawca, a więc podmiot prawa pracy, którego łączy z konkretnym pracownikiem stosunek pracy. Pracodawca nie ma potencjalnego uprawnienia do wystawiania tego rodzaju dokumentów każdej osobie fizycznej, a wyłącznie pracownikowi w rozumieniu art. 2 k.p.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 4

Zobacz również: