Wymiar kary/ nadzwyczajne złagodzenie kary/ pozorowanie ujawnienia informacji

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ nadzwyczajne złagodzenie kary/ pozorowanie ujawnienia informacji
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 marca 2004r., sygn. V KK 270/03
Treść:
Przewidziana w przepisie art. 60 § 3 k.k. wysoka premia w postaci obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary nie przysługuje sprawcy, który (...) pozoruje ujawnienie informacji, czyli przekazuje je wówczas, gdy ma świadomość, że organy powołane do ścigania wiadomości te już posiadają.” (por. też postanowienie SN z dnia 20 lutego 2003 r., II k.k. 113/02, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 52). Opisane wyżej dozowanie informacji pozornie ujawnionych nie powinno być wynagradzane dobrodziejstwem nadzwyczajnego złagodzenia kary.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 1

Zobacz również: