Sprowadzenie niebezpieczeństwa/ działanie i zaniechanie/ pozostawienie małego dziecka bez opieki

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Sprowadzenie niebezpieczeństwa/ działanie i zaniechanie/ pozostawienie małego dziecka bez opieki
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 7 września 2005 r., sygn. II AKa 162/05
Treść:
Występek narażenia na niebezpieczeństwo z art. 160 § 1 k.k. może być popełniony zarówno przez działanie, jak i przez zaniechanie. Znamię narażenia nie musi bowiem wynikać z działania, ale także z zaniechania, jak w razie pozostawienia małego dziecka przy otwartym oknie na wysokości, niezabezpieczenia przed nim głębokiej studni i pozostawienia go w jej pobliżu bez opieki itd., i to bez skutku w postaci obrażeń ciała czy śmierci.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2006, poz. 27

Zobacz również: