Wymiar kary/ nadzwyczajne złagodzenie/ odwołanie wyjaśnień

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ nadzwyczajne złagodzenie/ odwołanie wyjaśnień
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 17 lutego 2004r., sygn. Aka 11/04
Treść:
Nie zasługuje na nadzwyczajne złagodzenie kary z art. 60 § 3 k.k. sprawca, który w śledztwie wydał jednego z dwu swych wspólników, a na rozprawie głównej wypierał się tego wspólnictwa, zatem przeczył swym wyjaśnieniom śledczym i wykazywał, że są one niezgodne z prawdą. W takiej sytuacji nie sposób było uznać, że sprawca przyznaje się i ujawnia wspólników oraz istotne okoliczności przestępstwa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 11

Zobacz również: