Zasady odpowiedzialności karnej/ zamiar ewentualny/ nieudzielenie pomocy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ zamiar ewentualny/ nieudzielenie pomocy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2004r., sygn. II KK 230/03
Treść:
Sam fakt nieudzielenia pomocy ofierze po czynie nie musi jednak oznaczać akceptacji tego czynu, zresztą i sama możliwość liczenia się ze skutkiem nie wystarcza — jak wiadomo — do przyjęcia zamiaru ewentualnego (zob. np. wyrok SN z dnia 5 listopada 1985 roku — III KR 332/85, OSNPG 8-9/86 poz. 100)
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 1

Zobacz również: