Oszustwo/ kierunkowe przestępstwo umyślne/ osiągnięcie korzyści majątkowej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Oszustwo/ kierunkowe przestępstwo umyślne/ osiągnięcie korzyści majątkowej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2004r., sygn. IV KK 192/03
Treść:
Określone w art. 286 k.k. przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiągnięcie korzyści majątkowej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 5

Zobacz również: