Fałszerstwo umowy/ sprzedaż samochodu/ rola pośrednika/ inna data podpisania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo umowy/ sprzedaż samochodu/ rola pośrednika/ inna data podpisania
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 4 sierpnia 2005r., sygn. II KK 163/05
Treść:
Istotą podrobienia dokumentu jest stworzenie pozoru, że pochodzi on od określonego wystawcy. Jeśli żadna ze stron umowy nie stworzyła takiego pozoru co do osoby zbywcy i nabywcy samochodu, to fakt, że sprzedający i kupujący podpisali umowę w różnym czasie pozostaje bez znaczenia dla możliwości ustalenia odpowiedzialności na podstawie art. 270 § 1 KK. Żadnego znaczenia nie ma również okoliczność, że do transakcji dochodzi w wyniku działania pośrednika. Pośrednik pełni rolę osoby poszukującej nabywcy i oferującej pojazd w imieniu sprzedawcy. Nie ma żadnych podstaw twierdzenie, leżące, że realizując czynności pośrednictwa, pośrednik staje się zbywcą pojazdu i on powinien być stroną umowy kupna - sprzedaży.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck