Kradzież energii/ prąd, gaz, ciepło/ sposoby działania/ skutek

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież energii/ prąd, gaz, ciepło/ sposoby działania/ skutek
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 26 lutego 2004 r., sygn. IV k.k. 302/03
Treść:
Przestępstwo kradzieży energii (elektrycznej, gazowej cieplnej, wodnej, atomowej) uregulowane w art. 278 § 5 k k polega na bezprawnym uzyskaniu dostępu do źródła energii i korzystaniu z tej energii z pominięciem przyjmowanego w stosunkach danego rodzaju sposobu uzyskiwania lub korzystania z określonego rodzaju energii. Kradzież energii może przybierać różne formy czynności wykonawczej. Może ona polegać na podłączeniu do systemu dostarczającego dany rodzaj energii z pominięciem urządzenia mierzącego ilość wykorzystanej energii oraz określającego wysokość opłaty za korzystanie. Przejawem kradzieży energii będzie uszkodzenie urządzenia rejestrującego ilość pobieranej energii, które następuje po legalnym przyłączeniu się sprawcy do systemu dostarczającego dany rodzaj energii, a także dokonywanie zmiany zapisu w urządzeniach rejestrujących ilość pobranej energii w taki sposób, iż nie zawiera informacji o faktycznie wykorzystanej przez sprawcę ilości energii (tzw. cofanie licznika). Do znamion występku określonego w art. 278 § 5 k.k. należy skutek w postaci przejęcia w posiadanie lub zużytkowania odpowiedniego rodzaju energii bez względu na wielkość (wartość szkody).
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNEJ

Zobacz również: