Oszustwo/ zamiar niedotrzymania terminu zapłaty/ wprowadzenie w błąd

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Oszustwo/ zamiar niedotrzymania terminu zapłaty/ wprowadzenie w błąd
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 17 czerwca 2003r., sygn. II Aka 52/03
Treść:
Działania sprawcy polegające na złożeniu zamówienia na dostawę towaru z odroczonym terminem płatności, określonym w wystawionej fakturze, przy istnieniu już w momencie zamówienia lub w momencie pobrania towaru zamiaru niedotrzymania terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony jest w istocie doprowadzeniem kontrahenta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia go w błąd.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2004 poz. 20

Zobacz również: