Rozbój/ aktywne działanie warunkiem przypisania sprawstwa/ niekaralność postawy biernej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ aktywne działanie warunkiem przypisania sprawstwa/ niekaralność postawy biernej
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 12 czerwca 2003r., sygn. II Aka 123/03
Treść:
Przestępstwo rozboju jest przestępstwem, które może być popełnione jedynie w formie działania; nie może być uznany za sprawcę przestępstwa rozboju ten, kto nie przeciwstawia się działaniu sprawcy realizującego znamiona rozboju i którego zachowanie nie dopełnia działania innego sprawcy w stopniu, który wynikał z porozumienia w realizacji wspólnie tego przestępstwa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2004 poz. 11

Zobacz również: