Znęcanie się/ powtarzalność zachowań/ znamiona przestępstwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Znęcanie się/ powtarzalność zachowań/ znamiona przestępstwa
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2003r., sygn. IV KK 49/03
Treść:
Przestępstwo znęcania się zostało w kodeksie skonstruowane jako zachowanie z reguły wielodziałaniowe. Pojęcie znęcania się, w podstawowej postaci, ze swej istoty zakłada powtarzanie przez sprawcę w pewnym przedziale czasu zachowań skierowanych wobec pokrzywdzonego. Zatem, poza szczególnymi przypadkami, dopiero suma tych zachowań decyduje o wyczerpaniu znamion przestępstwa z art. 207 § 1 k.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2004 poz. 1

Zobacz również: