Zgwałcenie / seksualny charakter czynu/ zaspokojenie lub pobudzenie popędu płciowego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie / seksualny charakter czynu/ zaspokojenie lub pobudzenie popędu płciowego
Wyrok:
Wyrok SN z 26 października 2001r nr WA 25/01
Treść:
Nie każda ingerencja w narządy płciowe innej osoby, poprzedzona użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, musi pociągnąć za sobą dla sprawcy takiego zachowania odpowiedzialność karną na podstawie art. 197 § 2 k.k., bowiem warunkiem niezbędnym do wypełnienia znamion tego czynu jest również i to, by zachowanie sprawcy miało "charakter seksualny", to jest wiązało się z jakąś formą zaspokojenia lub pobudzenia popędu płciowego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: