Oszustwo/ zamiar bezpośredni kierunkowy/ nierzetelna realizacja umowy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Oszustwo/ zamiar bezpośredni kierunkowy/ nierzetelna realizacja umowy
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 28 lutego 2002r., sygn. II Aka 4/02
Treść:
Podstawowym kryterium rozgraniczenia oszustwa [art. 286 k.k.] od niewywiązania się z zobowiązania o charakterze cywilno-prawnym, a takie łączyło oskarżonego z W.JK. z racji umowy zawartej w dniu […] jest istnienie w chwili zawierania przedmiotowej umowy wymaganego przez przepis karny zamiaru bezpośredniego o stosownym zabarwieniu. Oszustwo w rozumieniu kodeksu karnego może być przestępstwem popełnionym tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, obejmującym cel i sposób działania. Choćby z tego powodu, nie każda nierzetelna realizacja umowy cywilno-prawnej może stanowić przestępstwo oszustwa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2004, poz. 27

Zobacz również: