Uszkodzenie mienia/ pomniejszenie wartości/ napis w miejscu do tego nie przeznaczonym

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Uszkodzenie mienia/ pomniejszenie wartości/ napis w miejscu do tego nie przeznaczonym
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 22 sierpnia 2002r., sygn. V KKN 362/01
Treść:
Uszkodzenie mienia poprzez umieszczenie napisu w miejscu do tego nie wyznaczonym tylko wówczas mogło stanowić przestępstwo […], jeśli w wyniku tego działania nastąpiło pomniejszenie wartości materialnej lub użytkowej budynku, obiektu lub innej rzeczy na tyle, że do usunięcia tego uszkodzenia konieczne było naruszenie ich substancji [uchwała SN z 13 marca 1984r., OSNKW 1984, nr 7-8, poz. 71]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2004, poz. 1

Zobacz również: