Zgwałcenie/ znamiona szczególnego okrucieństwa/ zamiar sprawców

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ znamiona szczególnego okrucieństwa/ zamiar sprawców
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 22 lutego 2002r., sygn. II Aka 7/02
Treść:
Sąd Okręgowy dopatrzył się w działaniu oskarżonych „szczególnego okrucieństwa”, gdyż w celu doprowadzenia pokrzywdzonego do obcowania płciowego, dla przełamania jej oporu użyli pistoletu, a nadto do stosunku cielesnego doszło w obecności jeszcze jednej osoby. Z takim poglądem sądu I instancji nie można się zgodzić. W tym zachowaniu nie można dopatrzeć się takiego stopnia przemocy, brutalności, aby można było stwierdzić, że wypełnione zostało znamię „szczególnego okrucieństwa”, o jakim mowa w art. 197 § 3 kk. Brak jest dowodów wskazujących, że zamiarem oskarżonych było poniżenie pokrzywdzonej lub zadanie jej dotkliwych cierpień fizycznych czy też sadystyczne wyżycie się.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 22

Zobacz również: