Wymiar kary/ środki karne/ kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości/ zakaz prowadzenia pojazdów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ środki karne/ kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości/ zakaz prowadzenia pojazdów
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 21 listopada 2001r., sygn.III KKN 281/01
Treść:
W sprawie niniejszej Aleksander M. został skazany za to, że kierował rowerem na drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości, który to czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 178a § 2 KK, a zatem przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Tego rodzaju zachowanie wchodzi w zakres dyspozycji art. 42 § 2 KK w zw. z art. 42 § 1 KK. […] Ustawodawca postawił wymóg, aby sprawcą była osoba uczestnicząca w ruchu (a nie tylko prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd), a zatem np. prowadząca rower, pieszy czy pasażer. […]A zatem wobec takich osób, w tym i prowadzących rower, jak Aleksander M., sąd jest obligowany - na podstawie art. 42 § 2 KK - do orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11.10.2001 r., sygn. I KZP 24/01, niepublikowane).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: