Zgwałcenie/ współdziałanie wielu sprawców/ stosunek oralny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ współdziałanie wielu sprawców/ stosunek oralny
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 maja 2004r., sygn. II AKa 75/04
Treść:
Jeżeli oskarżeni działając wspólnie i nadto w porozumieniu z trzema innymi nieletnimi, szarpiąc i ciągnąc pokrzywdzoną doprowadzili ją na miejsce zdarzenia używając przemocy, którą to przemoc następnie kontynuowali poprzez przytrzymywanie za ręce i nogi w trakcie rozbierania jej z odzieży i bielizny, a nadto w czasie wielokrotnych i powtarzalnych aktów spółkowania, kiedy to też - gdy krzyczała - zastawiali jej usta i grozili pobiciem, a także w odniesieniu do części oskarżonych, gdy później poprzez silne uciśnięcie policzków i przytrzymywanie głowy zmusili pokrzywdzoną do stosunków oralnych wkładając jej swoje penisy do ust, to uznać należy, że działając z góry powziętym zamiarem, wobec tej samej pokrzywdzonej, zbiorowo dopuścili się przestępstwa kwalifikowanego zgwałcenia. […] Stosunek płciowy oralny jest obcowaniem płciowym, o jakim mowa w przepisie art. 197 § 1 KK, a nie stanowi on jedynie innej czynności seksualnej opisanej w § 2 tegoż artykułu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: