Zgwałcenie/ podstępne podanie środka/ brak rozwagi pokrzywdzonej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ podstępne podanie środka/ brak rozwagi pokrzywdzonej
Wyrok:
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 17 października 2002r., sygn. II AKa 96/02
Treść:
Oskarżeni podstępnie udzielili Magdalenie R. substancji psychotropowej w postaci kilku tabletek leku o nazwie klonazepan. […],a następnie po zaciągnięciu jej do męskiej ubikacji dyskoteki […]doprowadzili do poddania się obcowaniu płciowemu. […] Wykorzystanie nierozwagi osoby pokrzywdzonej, będącej wynikiem braku doświadczenia życiowego nawet wówczas, gdyby ofiara przy dołożeniu staranności wymaganej w danych okolicznościach mogła uniknąć błędu, co do rodzaju podawanego jej środka i skutków jakie jego zażycie może wywołać, jedynie ułatwiło oskarżonemu wprowadzenie jej w błąd, co jeszcze nie oznacza, że stosowane metody działania i środki nie były w tej sytuacji "podstępne" w rozumieniu art. 197 § 1 KK.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: