Wymiar kary/ kara łączna/ granice orzekania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ kara łączna/ granice orzekania
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 19 września 2003r., sygn. V KK 211/03
Treść:
Kara łączna wymierzona za kilka przypisanych oskarżonemu przestępstw nie może być niższa od najsurowszej kary jednostkowej i nie może przekraczać sumy tych kar.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 3

Zobacz również: