Wymiar kary/ środki karne/ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ środki karne/ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2003r., sygn. III KK 75/03
Treść:
Zakazy wymienione w stosownych przepisach, w tym określony w art. 39 pkt. 3 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeka się w latach , od roku do 10 lat. Nie jest więc możliwe orzeczenie tego zakazu na okres liczony w miesiącach.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 1

Zobacz również: