Fałszerstwo dokumentu /inny środek płatniczy/ karta płatnicza

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu /inny środek płatniczy/ karta płatnicza
Wyrok:
Wyrok AP Katowice z 2004-10-26 II AKa 295/04
Treść:
Karta płatnicza służy nie tylko do wypłaty gotówki z bankomatu, ale również do zapłaty za towary i usługi. Jest więc tożsama w tych funkcjach do pieniądza gotówkowego. Obie te właściwości nakazują więc traktować kartę płatniczą jako "inny środek płatniczy". Podpis złożony na karcie stanowi jej integralny element, potwierdza on prawo konkretnej osoby do dokonywania zapłat oraz służy do identyfikacji tej osoby w momencie dokonywania tych czynności.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: