Dzieciobójstwo/ zaniedbanie przygotowania porodu/ nieumyślne spowodowanie śmierci

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Dzieciobójstwo/ zaniedbanie przygotowania porodu/ nieumyślne spowodowanie śmierci
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 13 sierpnia 1992r., sygn. II AKr 156/92
Treść:
Występek dzieciobójstwa z art. 149 kk polega na umyślnym - w określonych okolicznościach - pozbawieniu życia noworodka przez jego matkę. Zaniedbanie powinności przygotowania odpowiednich warunków porodu, skutkujące śmiercią noworodka, może wyczerpywać znamiona nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka z art. 152 kk.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX OMEGA, Wydawnictwo Prawnicze LEX

Zobacz również: