Znęcanie się/ przestępstwo wieloczynnościowe/ bieg terminu przedawnienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Znęcanie się/ przestępstwo wieloczynnościowe/ bieg terminu przedawnienia
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 22 listopada 1994r., sygn. II AKz 245/94
Treść:
Przestępstwo znęcania określone w art. 184 § 1 k.k. jest przestępstwem tzw. wieloczynnościowym, przy którego popełnieniu, podobnie jak w przypadku przestępstwa ciągłego bądź trwałego mogą zachodzić różnice w czasie pomiędzy formalną realizacją zespołu znamion, a faktycznym zakończeniem przestępnego zachowania się. W razie występowania takiej różnicy, nie moment formalnego dokonania, lecz dopiero moment faktycznego zakończenia przestępstwa decyduje m.in. o początku biegu przedawnienia, czyli o czasie popełnienia przestępstwa.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 3/1995 poz. 15

Zobacz również: