Rozbój/ wielość pokrzywdzonych i sprawców/ jedność zamiaru

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ wielość pokrzywdzonych i sprawców/ jedność zamiaru
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 23 stycznia 2002r., sygn. II Aka 259/01
Treść:
Mnogość osób pokrzywdzonych [art. 280 § 2 k.k.] sama przez się jeszcze nie przesądza o tym, czy sprawca popełnia jedno, czy więcej przestępstw, a zachowanie, które jest realizacją jednej postaci zamiaru, stanowi jeden, a nie więcej czynów. Zdaniem Sądu Apelacyjnego oczywistym jest bowiem, że gdy kilku sprawców jednocześnie, wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu założonego planu rabunku atakuje kilku pokrzywdzonych, zachodzi jeden rozbój, a nie kilka takich przestępstw.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004, poz. 22

Zobacz również: