Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ ustalenia faktyczne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ ustalenia faktyczne
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 20 marca 2002r., sygn. II Aka 35/02
Treść:
Zamiaru ewentualnego [zabójstwa] nie można się domyślać ani domniemywać, lecz musi on wynikać z konkretnych faktów ocenianych w powiązaniu z całokształtem okoliczności danej sprawy oraz z właściwościami osobistymi sprawcy i jego stosunkiem do pokrzywdzonego. Sam fakt przyznania się oskarżonego do stawianego mu zarzutu i rodzaj użytego narzędzia [nóż], nie są wystarczające do przyjęcia zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Dla ustalenia zamiaru zabójstwa nie wystarczy bowiem stwierdzenie związku przyczynowego miedzy działaniem skierowanym przeciwko zdrowiu innego człowieka, a skutkiem tego działania w postaci jego śmierci, lecz trzeba nadto wskazać przesłanki, na podstawie których można stwierdzić, że sprawca ujawnił, iż skutek w postaci śmierci objęty był chociażby jego zgodą lub z zachowania jego wynika, iż nastąpienie tego skutku było mu co najmniej obojętne.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004, poz. 18 [Sprawy karne materialne] Tytuł lub słowa kluczowe : Rozbój/ wielość pokrzywdzonych i sprawców/ jedność zamiaru Wyrok nr : Wyrok SA

Zobacz również: