Rozbój/ niebezpieczny przedmiot/ obiektywne cechy „niebezpieczności”

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ niebezpieczny przedmiot/ obiektywne cechy „niebezpieczności”
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 maja 2006r., sygn. II Aka 61/06
Treść:
Odczucie pokrzywdzonego o używaniu przez sprawce rozboju przedmiotu niebezpiecznego nie wystarczy, aby przypisać sprawcy posługiwanie się takim przedmiotem. Dla przypisania tego konieczne jest stwierdzenie obiektywnych cech takiego przedmiotu, więc zidentyfikowanie go i opisanie cech kwalifikujących go jako niebezpieczny. Póki nie stwierdzi się, że używane narzędzie było obiektywnie niebezpieczne, nie można ustalić, że sprawca posługiwał się przedmiotem niebezpiecznym.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: