Narkotyki/ przeciwdziałanie narkomani/ znaczna ilość

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ przeciwdziałanie narkomani/ znaczna ilość
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 1 marca 2006r., sygn. II KK 47/05
Treść:
Miarą „znaczności” w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz. U. z 1997r., Nr 75 poz. 468 ze zm.], jak i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz. U. Nr 179, poz. 1484], może być także stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Jeżeli zatem przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: