Wymiar kary/ samowolne oddalenie żołnierza z jednostki wojskowej/ powroty w celu nocowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ samowolne oddalenie żołnierza z jednostki wojskowej/ powroty w celu nocowania
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1971r., sygn. Rw 1201/71
Treść:
Okoliczność, że oskarżony, w czasie samowolnego oddalenia kilka razy nocował na terenie jednostki, nie może mieć dla sprawy zasadniczego znaczenia, jeśli się zważy, że wracał on do jednostki nie po to, by pozostać w dyspozycji swych przełożonych i normalnie pełnić służbę wojskową, lecz po to, by przespać się w ukryciu, a następnie znów opuścić jednostkę
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: