Bezpieczeństwo w komunikacji/ nietrzeźwość/ prowadzenie pojazdu/ spowodowanie wypadku

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ nietrzeźwość/ prowadzenie pojazdu/ spowodowanie wypadku
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 2 sierpnia 2006 r., sygn. III KK 73/06
Treść:
Zachowanie sprawcy, kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka odurzającego, który w następstwie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powoduje wypadek komunikacyjny, stanowi – przy uwzględnieniu okoliczności danego przypadku – dwa odrębne czyny zabronione, jeden określony w art. 178a § 1 lub 2 kk, drugi w art. 177 § 1 lub 2 kk w związku z art. 178 § 1 kk.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego SN nr 8/2006

Zobacz również: