Wymiar kary/ środki zabezpieczające/ przymusowe leczenie alkoholika w zakładzie zamkniętym

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ środki zabezpieczające/ przymusowe leczenie alkoholika w zakładzie zamkniętym
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 6 listopada 1963r., sygn. III CR 268/63
Treść:
Obowiązek szczególnie wnikliwego badania zasadności wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego w zakładach lecznictwa zamkniętego wynika z samego charakteru ustawy o zwalczaniu alkoholizmu. Ustawodawca uzależnił umieszczenie alkoholika w zamkniętym zakładzie leczniczym od orzeczenia sądu nie tylko ze względu na ingerencją w jego prawa obywatelskie, lecz również w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek i stosowania leczenia przymusowego w zakładzie zamkniętym wobec osób, które takiego leczenia nie wymagają. Intencja ustawodawcy ograniczenia kręgu osób poddawanych przymusowemu leczeniu odwykowemu od nałogu alkoholizmu przejawia się m.in. w zacieśnieniu możliwości orzekania o zastosowaniu przymusowego leczenia odwykowego tylko dla nałogowych alkoholików.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: