Rozbój kwalifikowany/ użycie niebezpiecznego przedmiotu/ aluminiowa poziomnica

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój kwalifikowany/ użycie niebezpiecznego przedmiotu/ aluminiowa poziomnica
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 29 października 2002r., sygn. II AKa 268/02
Treść:
Nie można zgodzić się z zaprezentowanym w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, poglądem, jakoby poziomnica, wykonana z lekkiego materiału, jakim jest aluminium, mogła być uznana za podobny właściwościom broni palnej lub noża, inny niebezpieczny przedmiot. Należy mieć na uwadze, że potencjał niebezpieczeństwa przedmiotu ograniczony jest do jego właściwości […]. Dotyczy to jednak takich właściwości, że samo już normalne wykorzystanie przedmiotu zagraża niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia, co wymaga zachowania chociażby minimum ostrożności.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2004

Zobacz również: