Znęcanie się / celowość działania sprawcy/ wadliwe opiekowanie się dzieckiem/

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Znęcanie się / celowość działania sprawcy/ wadliwe opiekowanie się dzieckiem/
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 6 lutego 2003r., sygn. II AKa 532/02
Treść:
Oskarżona źle wywiązywała się ze swoich obowiązków macierzyńskich. Niemniej brak jest jakichkolwiek dowodów wskazujących, że motywem jej działania było zadawanie dziecku cierpień fizycznych i psychicznych i stąd trudno zgodzić się z apelacją prokuratora, że samo wadliwe opiekowanie się dzieckiem implikuje przyjęcie znęcania się nad nim pojmowanym przecież jako celowe jego dręczenie, w szczególności, gdy owe błędy w opiece nad dzieckiem polegały na zaniedbywaniu jego higieny, pozostawianiu samego dziecka w domu bądź zabieraniu go ze sobą do baru, gdzie oskarżona spożywała alkohol lub zwlekanie z udzieleniem mu pomocy lekarskiej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2004

Zobacz również: