Zgwałcenie małoletniego/ zmuszanie do picia w celu zgwałcenia/ powtarzające się nakłanianie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie małoletniego/ zmuszanie do picia w celu zgwałcenia/ powtarzające się nakłanianie
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 23 stycznia 2003r., sygn. II AKa 343/02
Treść:
Rozpijanie nieletniego z art. 208 k.k. to wielokrotne, powtarzające się zachowanie sprawcy, a nie jednorazowe podanie małoletniemu alkoholu do spożycia. Oskarżony nie rozpijał małoletniej A.R., która zresztą wcześniej wielokrotnie spożywała alkohol, bo nie nakłaniał jej do tego, lecz zmusił ja do picia w celu zgwałcenia jej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004