Fałszerstwo dokumentu / osoba uprawniona do wystawienia dokumentu/ poświadczenie nieprawdy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu / osoba uprawniona do wystawienia dokumentu/ poświadczenie nieprawdy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. V KK 108/05
Treść:
Oskarżeni […] składając wniosek kredytowy posłużyli się nierzetelnym opracowaniem pisemnym, stwierdzali bowiem w materiałach przedstawionych w banku PKO, że przedłożone rozliczenie budowy przy ul. S. 3-11, jest ostateczne, co nie odpowiadało prawdzie. Oskarżeni jako autorzy tego opracowania i z racji pełnionych funkcji w [spółdzielni] byli uprawnieni do wystawiania dokumentów obrazujących działalność inwestycyjną spółdzielni, a rozliczenie finansowe konkretnego działania inwestycyjnego stwierdzało okoliczność mającą – co oczywiste – znaczenie prawne i tym samym miało cechę dokumentu (art. 115 § 1 4 k.k.).
Żródło:
Biuletyn Prawa karnego nr 10/2005

Zobacz również: