Wymiar kary/ wniosek o skazanie bez rozprawy/ skutki orzeczenia kary surowszej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ wniosek o skazanie bez rozprawy/ skutki orzeczenia kary surowszej
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 stycznia 2005r., sygn. II AKa 257/04
Treść:
Decyzja o uwzględnieniu wniosku oskarżonego, by skazać go bez przeprowadzenia postępowania dowodowego [art. 387 § 1-2 k.p.k.] zobowiązuje sąd do orzeczenia kary zgodnej z wnioskiem. Wymierzenie kary surowszej oznacza złamanie swoistej ugody określającej warunki dobrowolnego poddania się karze i stanowi podstawę do apelacji, gdyż jest rażącym naruszeniem prawa procesowego mającym istotny wpływ na treść wyroku [zob. wyrok. SN z dnia 7 września 1999 roku, WKN 3/99, OSNKW 1999, nr 11-12, poz. 77].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2005

Zobacz również: