Wymiar kary/ kumulatywna kwalifikacja czynu/ stopień społecznej szkodliwości

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ kumulatywna kwalifikacja czynu/ stopień społecznej szkodliwości
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 listopada 2004r., sygn. V KK 1/03
Treść:
W wypadku kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu, fakt ten z reguły wpływa na wyższy stopień społecznej szkodliwości czynu, przekładając się na wyższy stopień winy i możliwość wymierzenia surowszej sankcji karnej. […] W wypadku skazania za przestępstwo na podstawie dwóch lub więcej zbiegających się przepisów okoliczności stanowiące znamiona przestępstw określonych w tych przepisach mogą być uznane za obciążające, z wyłączeniem tych, które mieszczą się w przepisie, na którego podstawie wymierzono karę.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2005

Zobacz również: