Kradzież/ przywłaszczenie/ współwłasność lasu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ przywłaszczenie/ współwłasność lasu
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 28 marca 2012 r., sygn. I KZP 1/12
Treść:
Drzewa rosnące w lesie, wycięte w ramach prawidłowej gospodarki leśnej, na co wskazuje posiadanie świadectwa legalności pozyskania drewna, stanowią pożytki rzeczy (nieruchomości – lasu) w rozumieniu art. 53 § 1 k.c. W przypadku współwłasności lasu wycięte z niego drzewa stanowią, w rozumieniu prawa karnego, dalej rzecz wspólną, i – o ile zostały one pozyskane w ramach prawidłowej gospodarki leśnej – będą pożytkami rzeczy wspólnej (art. 53 § 1 k.c.), a te winny podlegać podziałowi pomiędzy współwłaścicieli lasu zgodnie z treścią art. 207 k.c. lub w sposób określony w umowie quod usum.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK 6/2012, poz. 5

Zobacz również: