Wymiar kary/ ciąg przestępstw/ podstawa prawna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ ciąg przestępstw/ podstawa prawna
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 24 lutego 2011 r.; sygn. II AKa 3/11
Treść:
Skoro w przypadku skazania za ciąg przestępstw nie skorzystano z możliwości wymierzenia kary powyżej górnej granicy ustawowego zagrożenia, to powoływanie przepisu art. 91 § 1 k.k. w podstawie prawnej wymiaru kary nie było właściwe.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2010, poz. 28

Zobacz również: