Wymiar kary/ kara grzywny/ ustalenie stawki dziennej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ kara grzywny/ ustalenie stawki dziennej
Wyrok:

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. II AKa 165/10.

Treść:

Oczywiście słusznym był zarzut obrazy przepisu art. 33 § 3 k.k. podniesiony w apelacji prokuratora. Wymierzenie za przestępstwa osądzane w tym samym wyroku kary grzywny, w której wysokość stawki dziennej jest zróżnicowana, stanowi obrazę art. 33 § 3 k.k. Istota systemu grzywien wymierzanych w stawkach dziennych jest przeniesienie ustalania stopnia winy i społecznej szkodliwości oraz względów prewencyjnych na etap ustalenia ilości stawek dziennych. Natomiast przy ustalaniu wysokości stawki dziennej, sąd, jak stanowi Kodeks karny, „bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe”, zakreślając jedynie dolną i górną granicę stawki. Trudno sobie wyobrazić przyczyny, dla których Sąd w jednym wyroku ustala dla tego samego oskarżonego różne dochody, warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. W sytuacji zaś, gdy zróżnicowanie wysokości stawek nie zostało przez Sąd uzasadnione, należało uznać, iż dokonane zostało z obrazą art. 33 § 3 k.k.

Żródło:

Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2011 [poz.. 24]

Zobacz również: