Rozbój/ narzędzie niebezpieczne/ posłużenie się

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ narzędzie niebezpieczne/ posłużenie się
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 13 stycznia 2006r., sygn. II AKa 250/05
Treść:
Posłużeniem się przy rozboju narzędziem niebezpiecznym jest każda forma demonstrowania go zmierzająca do spotęgowania wrażenia przemocy w celu dokonania zaboru mienia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2006

Zobacz również: