Wymiar kary/ opinia o sprawcach i ich wiek/ wybaczenie winy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ opinia o sprawcach i ich wiek/ wybaczenie winy
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 26 stycznia 2006r., sygn. II AKa 2/06
Treść:
Nie ma uzasadnienia zarzut rzekomo „głębokiej demoralizacji” oskarżonych, skoro ani nie byli dotąd karani, ani stawali przed sądem dla nieletnich, a mają bardzo dobre opinie środowiskowe i szkolne, zaś zdarzenie nie cechowało się większą brutalnością czy bezwzględnością. Słusznie zaś Sąd Okręgowy uwzględnił, że pokrzywdzeni i ich rodzice wstawiali się za oskarżonymi, spontanicznie kierując do prokuratury i sądu pisma, w których podawali, że wybaczyli oskarżonym ich czyn, że wyrównano im straty materialne i prosili o łagodne potraktowanie oskarżonych.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2006

Zobacz również: