Sprowadzenie niebezpieczeństwa/ ulatnianie się gazu/ zagrożenie eksplozją

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Sprowadzenie niebezpieczeństwa/ ulatnianie się gazu/ zagrożenie eksplozją
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 marca 2000 roku sygn. II AKa 28/00
Treść:
Każde niekontrolowane ulatnianie się większości gazu w budynku wielorodzinnym (bloku, kamienicy) powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia w rozumieniu art. 163 § 1 k.k. Nie ma znaczenia, czy ilość gazu, jaka się ulotniła była zdatna do spowodowania eksplozji, bo cytowany przepis nie wymaga zagrożenia bezpośredniego (jak to było znamienne dla przestępstw z art. 137 § 1 i art. 139 § 1 d.k.k.), a eksplozja jest tylko jedną z form niebezpieczeństwa, obok zatrucia się ludzi czy paniki i jej skutków.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: